top of page

Termeni si conditii

Termeni si conditii:

Termenii si conditiile reprezinta contractul incheiat intre parti in conditiile prezentate in aceasta sectiune. Partile sunt:

Vanzatorul si operatorul acestui site este II VASILCIUC ANTON, cu sediul social in mun,Balti str. Ivan Konev 46 oficiu 53, inregistrata la "Camera Inregistrarii de Stat R. Moldovei" I.S. IDNO 1016602005568

Vanzatorul este o persoana juridica cu sediul in Moldova care comercializeaza si livreaza produsele in mod direct sau prin intermediul altor parteneri.

Cumparatorul este persoana fizica\juridica care plaseaza comanda on-line sau telefonic si cumpara produse pentru consumul propriu.

Pretul produselor:

Preturile afisate pe site sunt in lei, contin TVA, dar nu contin costul transportului. Ne rezervam dreptul de a modifica preturile sau promotiile afisate pe website oricand consideram ca acest lucru este necesar.

Disponibilitatea mărfurilor:

Când primiți comanda, este posibil ca unele produse să nu fie disponibile. Vânzătorul nu poate verifica zilnic disponibilitatea mărfurilor: prezența și absența articolelor în magazinul nostru din cauza imposibilității sincronizării platformei de internet și a bazei de date.

 

Confidențialitate:

   Vanzătorul se angajează să nu utilizeze datele personale ale cumpărătorului pentru orice alte scopuri. Datele personale  prezentate de către cumpărători, pentru înregistrarea comenzii sau a  unui card de reducere, sînt strict confidenţiale.

 

Garanţia returnării banilor

    În cazul în care marfa oferită nu corespunde descrierii sau a fost deteriorată în timpul livrării, cumpărătorul are dreptul  de a  schimba mărfa sau să o întoarcă vânzătorului. La noi aveti posibilitatea sa returnati produsele in termen de 14 zile de la cumparare si va veti primi banii inapoi! Vînzătorul este obligat să restituie banii timp de 1-2 zile lucrătoare de la momentul primirii .

Plata transportului corespunzatoare produsului returnat si a produsului trimis spre inlocuire revine cumpărătorul.

 

 

Общее положение

Условия и положения - это договор, заключенный между сторонами на условиях, представленных в этом разделе. Стороны:

Продавцом и оператором этого сайта является II VASILCIUC ANTON, с юридическим адресом: мун. Бэлць, ул. Иван Конев 46, офис 53, зарегистрированный в Государственной палате регистрации Республики Молдова. IDNO 1016602005568

Продавец является юридическим лицом в Молдове, которое продает и поставляет продукцию напрямую или через других партнеров.

Покупатель является физическим или юридическим лицом, которое размещает заказ онлайн или по телефону и приобретает товары для собственного потребления или перепродажи.

Цена товара

Цены, отображаемые на сайте, указаны в молдавских леях и включают НДС, но не включают стоимость транспортировки. Мы оставляем за собой право изменять цены или рекламные акции, отображаемые на веб-сайте, когда мы считаем это необходимым.

Наличие товара

При получении заказа, некоторые продукты могут отсутствовать. Продавец не может ежедневно проверять наличие товаров: отмечать наличие и отсутствие позиций в своем магазине из-за невозможности синхронизации интернет платформы и базы данных. 

Конфиденциальность

 

Продавец обязуется не использовать личные данные покупателя в каких-либо других целях. Личные данные предоставленные покупателем для оформления заказа или дисконтной карты строго конфиденциальны.

Гарантия возврата денег

 

В случае если товар не соответствует описанию или был поврежден вовремя доставки, покупатель имеет полное право обменять товар на другой или вернуть продавцу. В нашем магазине у ВАС есть возможность вернуть заказ в течении 14 дней с момента покупки ( оплаты) и получить полный возврат средств.  Продавец обязуется организовать возврат денег покупателю в течении 1-2 рабочих дней с момента сдачи товара.

Покупатель самостоятельно оплачивает почтовые услуги связанные с возвратом заказа.

 

bottom of page